ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Opłaty półkowe – informacje i skuteczna pomoc

  • Odzyskiwanie opłat
  • Doradztwo przy nowych umowach
  • Ustawowe odsetki od płatności sieci (ustawowy termin płatności 30 dni)
więcej »

Cybersquatting

  • Zagrożenia dla domen
  • Ochrona prawna domen
  • Prewencyjne działania
  • Sposoby zwalczania cybersquattingu
więcej »

Nieuczciwa konkurencja

  • Nieuczciwa reklama
  • Kradzież pomysłu lub produktu
  • Podszywanie się pod konkurencję
  • I inne nieuczciwe zachowania
więcej »

Prawo konkurencji

  • Nadużywanie pozycji monopolisty
  • Nieuczciwe warunki handlowe
  • Narzucanie cen
  • Zakazy konkurencji
więcej »

Prawo gospodarcze

  • Umowy handlowe
  • Prawo spółek
  • Odzyskiwanie należności
  • IT i IP
więcej »

Najnowsze wpisy na blogu:

Dustin Du Cane, radca prawny
ul. Pogodna 2 lok. 14
00-785 Warszawa
tel. kom.: +48 513 468 655
(codziennie w godz. 9:00-20:00)
View Dustin Du Cane's profile on LinkedIn