ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Trybunał Konstytucyjny, orzecznictwo i ekwiwalentność w praktyce sądowej

Czytam i słucham już hasła obrońców opłat półkowych o tym że sądy powszechne teraz muszą szczegółowo badać relacje stron oraz ekwiwalentności świadczeń.

Sądy powszechne i Sąd Najwyższy tak czynią od lat.

Zrobiłem szybki przegląd orzeczeń, oto niepełna lista spraw w których sąd wspomina o ekwiwalentności (format to data wyroku, sygnatura, rodzaj sądu, miasto) i standardowo tez o wnikliwym badaniu stosunku (95% spraw ostatecznie wygrał dostawca):

20121025 I CSK 147/12 SN

20121121 I ACa 618/12 oraz I ACa 619/12 SA Warszawa

20121205 I ACa 966/12 SA Poznań

20121211 V ACa 620/12 SA Katowice

20121219 I ACa 956/12 SA Kraków

20130117 I ACa 938/12 SA Warszawa

20130123 I ACa 671/12 SA Warszawa

20130124 I ACa 702/12 SA Szczecin

20130130 I ACa 1149/12 SA Poznań

20130208 I ACa 1399/12 SA Kraków

20130222 I ACa 790/12 SA Warszawa

20130226 I ACa 18/13 I ACz 2022/12 SA Poznań

20130228 I ACa 60/13 SA Kraków

20130305 I ACa 1059/12 SA Warszawa

20130314 I ACa 1123/12 SA Warszawa

20130315 I ACa 1101/12 SA Warszawa

20130410 I ACa 1173/12 SA Warszawa

20130416 I ACa 188/13 SA Kraków

20130419 V ACa 177/13 SA Gdańsk

20130429 I ACa 1420/12 SA Warszawa

20130522 I ACa 191/13 SA Gdańsk

20130524 I ACa 672/11 SA Warszawa

20130605 I ACa 1552/12 SA Warszawa

20130607 I ACa 430/13 SA Kraków

20130628 I ACa 1504/12 SA Warszawa

20130704 I ACa 49/13 SA Warszawa

20130710 I ACa 261/13 SA Poznań

20130711 VI ACa 1512/12 SA Warszawa

20130904 I ACa 321/13 SA Warszawa

20130904 I ACa 507/13 SA Poznań

20130917 I ACa 681/13 SA Poznań

20130927 I ACa 347/13 SA Warszawa

20130927 I ACa 420/13 SA Warszawa

20131009 I ACa 366/13 SA Warszawa

20131024 I ACa 500/13 SA Warszawa

20131024 I ACa 748/13 SA Warszawa

20131108 I ACa 501/13 SA Warszawa

20131115 I ACa 805/13 SA Warszawa

20131121 I ACa 1075/13 SA Wrocław

20131127 V ACa 673/13 SA Gdańsk

20140117 I ACa 1215/13 SA Warszawa

20140122 I ACa 1135/13 SA Poznań

20140314 I ACa 1261/13 SA Warszawa

20140321 I ACa 1247/13 SA Warszawa

20140404 I ACa 1402/13 SA Warszawa

20140606 I ACa 12/14 SA Warszawa

20100602 I ACa 294/10 SA Warszawa

20111108 XVI GC 248/10 SO Warszawa

20111123 I ACa 893/11 SA Gdańsk

20120203 I ACa 1363/11 SA Wrocław

20120710 I ACa 446/12 SA Poznań

20120809 I ACa 66/12 SA Warszawa

20120914 I ACa 600/12 SA Poznań

20121002 I ACa 864/12 SA Krakow

20121017 I CSK 119/12 SN

20121023 I ACa 356/12 SA Warszawa

Posiadam wszystkie orzeczenia w swoim archiwum wyroków – proszę o kontakt z prośbami o udostępnienie.

Update: Wyrok z uzasadnieniem.

Drukarki 3D

W zeszłym tygodniu byłem prelegentem na konferencji Centrum Promocji Informatyki, „DRUK 3D W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII TECHNOLOGIE, OPISY PRZYPADKÓW, PROBLEMY PRAWNE”.

Dustin Du Cane: „Czy drukowanie 3D w zakresie rozwiązań medycznych i stomatologicznych może naruszać prawa autorskie. Pozostałe aspekty prawne druku 3D„.

Udzieliłem tez wywiad programowi Wow Radia Czwórki.

Wyrok vs Real

„Sieć Real z wyrokiem za „opłaty półkowe„. Kto zapłaci 6 mln zł kary?” – artykuł.

O jakiej ‚karze’ mówimy? Nie nałożono ‚kary’ ale nakazano zwrot pieniędzy! Nielegalnie pobranych i cudzych pieniędzy!

Według przedstawicieli Auchan, proces modernizacji i rebrandingu sklepów może zakończyć się w ciągu dwóch lat. Koszty całej zmiany władze francuskiej grupy oszacowały na ok. 30 mln euro, czyli ponad 120 mln zł. ” – plus opłaty do zwrotu…

Auchan i Makro… grupa zakupowa

Po decyzji Intermarché i grupy Casino w zakresie współpracy zakupowej, na podobny krok zdecydowały się Grupa Auchan oraz Grupa Metro. 23 października firmy poinformowały o międzynarodowym partnerstwie w zakresie zakupów.” – artykuł.

Ciekawe co na to dostawcy.

 

Krótki artykuł o taktykach sieci handlowych

Kolejny krótki artykuł.

Istotny spadek wartości zamówień ze strony sieci połączony z obietnicą ich zintensyfikowania, może być grą na zwłokę, obliczoną właśnie na przedawnienie roszczeń z czasów, gdy obroty między stronami były duże – mówi Robert Solga.” – potwierdzam,

O wyroku Trybunału dalej – POHiD

Przeczytałem dość obszerny wywiad dyrektora POHiD, pan Andrzeja Falińskiego.

„- Otóż ni mniej, ni więcej w swoim Komunikacie TK stwierdza na temat przepisu art. 15.1.4 uznk, że „Nie zakazuje on bezwzględnie pobierania opłat przez przedsiębiorców przyjmujących towar do sprzedaży w związku z realizacją umów zawartych z innymi przedsiębiorcami. W szczególności zaskarżony przepis nie wyklucza możliwości zawierania umów, których mocą jedna ze stron zobowiąże się do uiszczenia oznaczonej sumy pieniężnej w zamian za świadczenia polegające na reklamie lub szeroko rozumianej promocji towarów albo innego rodzaju świadczenia związanego z transportem, składowaniem lub ekspozycją towaru, który jest przedmiotem umowy sprzedaży lub innej” – wskazuje Faliński.”

Skądś znam te twierdzenia – o chyba z orzeczeń sądowych! Które obrońcy opłat niezmiennie krytykują.

Trybunał Konstytucyjny powtórzył wykładnię stosowaną przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Nie ma w wyroku Trybunału niczego nowego. Obrońcy opłat półkowych szukają na siłę novum. Chyba przygotuje omówienie orzecznictwa bo nie mogą już czytać o możliwości zawierania umów i ekwiwalentności.

Aha – jeszcze nigdy nie spotkałem się z przypadkiem dostawcy zainteresowanego cudownymi zyskownymi dodatkowymi umowami promocyjnymi. Takie umowy stanowią teoretyczną (mityczną) kategorię ekonomiczną i prawną.

Update: Mój wpis o tym że praktyka sądowa niczym się nie różni od stanowiska TK.

 

Przegrane Auchan przed Sądem Najwyższym

Temat opłat półkowych wrócił do mediów gwałtownie na skutek kilku wyroków.

Auchan przegrał kolejne 2 sprawy (Sygnatura akt I CSK 615/13, I CSK 597/13, wyroki z 23 października 2014 rprzed Sądem Najwyższym.

Trudno przyjąć, że opłaty wynegocjowane przez strony były oparte na równych zasadach – dodał sędzia Mirosław Bączyk. – Opłata w postaci premii dla sieci, czy opłata logistyczna pobierana od małego dostawcy – to jest patologia rynkowa – zaznaczył SN.”

Update: Mój wpis o tym że praktyka sądowa (w tym SN) niczym się nie różni od stanowiska TK.

Opłaty półkowe pogrążają Tesco

Artykuł po angielsku.

The problem relates to when the retailer books payments received from suppliers who pay the big grocery chains to run in-store promotions on their behalf. Deloitte said £118m of the figure related to the first six months of the current financial year but that £145m related to previous years.”

I kolejny.

People familiar with the matter said the company had been overly ambitious when predicting the sales of products in its UK food business. This in turn reduced the cash rebates Tesco receives from suppliers who pay out when certain volumes are achieved.”

Czyli piekielne premie pieniężne!

Pilne – Trybunał Konstytucyjny uznał zgodność przepisów dot. opłat półkowych za zgodnych z Konstytucją.

Sprawa SK 20/12 (inicjatywa SCA PR) – wyrok z dnia 16 października 2014 r. Pisałem już o skardze.

Porażka obrońców opłat.

„Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest rozwiązaniem przydatnym do realizacji celu zakładanego przez prawodawcę oraz odpowiada potrzebom i strukturze rynku, na którym dominują wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. ”

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zaskarżony przepis ograniczając wolność prowadzenia działalności gospodarczej jednego podmiotu (tj. przedsiębiorcy przyjmującego towar do sprzedaży), jest niezbędny do ochrony wolności prowadzenia działalności gospodarczej innego podmiotu (tj. przedsiębiorcy dostarczającego towar do sprzedaży), którego dostęp do rynku lub pozycja na rynku jest zależna od działań przedsiębiorców przyjmujących towary do sprzedaży.  Zaskarżony przepis jest również niezbędny dla prawidłowej realizacji wolności umów, a w konsekwencji ochrony normy wywodzonej z art. 3531 k.c.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie stanowi nadmiernego ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Nie zakazuje on bezwzględnie pobierania opłat przez przedsiębiorców przyjmujących towar do sprzedaży w związku z realizacją umów zawartych z innymi przedsiębiorcami.

Nie każda opłata pobrana przez przedsiębiorcę „przyjmującego towar do sprzedaży” jest czynem nieuczciwej konkurencji. Ponadto zaskarżony przepis nie stanowi nadmiernego ograniczenia, gdyż orzekający w sprawie czynu nieuczciwej konkurencji sąd powszechny został przez prawodawcę wyposażony w kompetencję szczegółowej oceny i zróżnicowania każdego wypadku pobrania opłaty w zależności od towarzyszących temu okoliczności faktycznych i prawnych.

[Wszystkie podkreślenia są podkreśleniami własnymi TK]

Pozostaje sprawa SK 22/14 (argumenty o niezgodności art. 20 i 22 zostaną na pewno oddalone). Patrząc na uzasadnienie wyroku jestem pewny ze ta skarga zostanie oddalona.

Widzę że już się pojawiają  zmienione argumenty w obronie opłat.

Po pierwsze – ‚przecież Trybunał nie zajął się kwestią zarzutu naruszenia zasad poprawnej legislacji’ – Oczywiście że się zajął ale w sposób pośredni. Gdyby przepis był nieprecyzyjny to by nadmiernie ograniczał swobodę gospodarczą.

Po drugie – ‚Sądy muszą badać ekwiwalentność i świadczenia wzajemne’ – żadna tu rewolucja, Sąd Najwyższy oraz sądy powszechne doskonale o tym wiedzą. Niestety, dla pobierających, prawie żadna umowa promocyjna/marketingowa/logistyczna/blabla nie wytrzymuje takiej analizy w świetle jej postanowień czy stosowania.

Niestety wiem że nadal będą czytał o swobodzie działalności gospodarczej w kolejnych odpowiedziach na pozew i apelacjach.

Za kilka lat Komisja Europejska zakaże opłaty półkowe – zobaczymy co obrońcy wtedy wymyślą.

PS przeczytałem stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie zgadzam się z argumentami o tym że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy do prawa konkurencji.

Znalazłem w stanowisku cytat z  Zielonej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych – cóż na mojej stronie jest identyczny.

Inny artykuł.

Update: Kolejny artykuł.

Update 2: Mój wpis o tym że praktyka sądowa niczym się nie różni od stanowiska TK.

Update 3: Wyrok z uzasadnieniem.

Update 4: Postanowieniesprawie SK 22/14.

Kolejna przegrana Real

Kolejny niekorzystny wyrok  dla Real – i znaczna kwota bo aż 6 mln zł.

Zdaniem sądu między usługami świadczonymi przez strony nie było ekwiwalentności. Umówione w kontrakcie o współpracy usługi reklamowe i promocyjne nie były wykonywane, a na billboardach pokazywano towary i ceny nie dostarczane przez HH, tylko inne produkty. Spółka powodowa nie miała wpływu na monitorowanie i pobieranie towarów z magazynów ( a za to płaciła). Nie mogła też decydować o transporcie, którego cena nie zależała od obrotu, ani też rozmiarów towarów czy odległości do sklepu. Te usługi służyły spółce pozwanej do jej celów handlowych. Powód nie mógł odejść od umowy, co dowodzi, iż chodzi o czyn nieuczciwej konkurencji   – podkreślił sąd.

Podkreśliłem bardzo ważny fragment o usługach logistycznych! Nawet w przypadku wożenia towarów od dostawcy (nie tylko z magazynu centralnego) możemy stwierdzić że dochodzi do pobierania opłat!

Ciekawy jestem czy w umowie przejęcie Real przewidziano zwrot kwot przegranych w procesach po przejęciu bo to faktycznie majątek Auchan ulega uszczupleniu.